Inzicht in uw bedrijfsgegevens en processen
Contact   |   Vacatures   |   Inloggen
#1 in inzichten en expertise
menu_header

Project Management

Business Intelligence projecten kenmerken zich door een afbakening in tijd, geld, mensen en door een concrete opdrachtformulering met SMART geformuleerde einddoelen. Dit lijkt vanzelfsprekend, echter de praktijk is vaak weerbarstiger. Het principe van "een goed begin is het halve werk" is zeker van toepassing op project management. Te vaak wordt te snel begonnen met een project of zonder de benodigde randvoorwaarden geregeld te hebben.

Onze aanpak is gebaseerd op de aanname dat Business Intelligence afwijkt van tradionele IT-projecten. De reden hiervoor is dat:

 • Gebruikers zijn vaak onbekend met de hoeveelheid aangeboden informatie;
 • Gebuikers hebben weinig tot geen ervaring met Business Intelligence toepassingen;
 • Gebruikers hebben vaak geen idee hoe zij business intelligence kunnen inzetten;
 • Business Intelligence toepassingen zijn niet transactioneel ingericht, maar bieden analyse-mogelijkheden die tot actie moeten leiden, gebaseerd op inzichten.

De project methodologie die wij hanteren bestaat uit 5 fases, die gedurende het Business Intelligence project doorlopen worden:

 1. Planning and Requirements Definitions;
 2. Design;
 3. Develop and testing;
 4. Implementation;
 5. Operations, tuning and maintenance.

Gedurende al de vijf fases houden wij vanuit het Project Management Board sturing op de verschillende processen en fases. Ook betrekken wij de eindgebruikers door toepassing van het change management proces.

 

De voordelen van het toepassen van deze methodologie zijn:

 • Gefaseerd;
 • Iteratief;
 • Ondersteunt prototyping;
 • Ondersteunt voorschrijdend inzicht en aanpassingen tijdens het gehele project;
 • Faciliteert kennisoverdracht;
 • Flexibel;
 • Garandeert best practises;

Voordat wij een project met u starten, zal er eerst gekeken worden naar de initiatiefase Het voornaamste doen in deze fase is om ervoor te zorgen dat er een gemeenschappelijk begrip is van:

 • De redenen om het project uit te voeren, de te halen benefits en daarmee samenhangende risico's;
 • De scope van het werk en de op te leveren producten;
 • De milestones (momementen waarop producten worden opgeleverd) en de kosten;
 • Wie welke beslissingen mag nemen;
 • Hoe de gewenste kwaliteit geleverd gaat worden;
 • Hoe de baselines bepaald en beheerst gaan worden;
 • Hoe risico's, issues en wijziging worden gemanaged;
 • Hoe de voortgang wordt gemanaged;
 • Wie verder betrokken is, en hoe er met hen gecommuniceerd gaat worden;
 • Hoe een Project Management tool en methodologie verder ingezet gaan worden.


 BI Technologie
 Interactive Dashboards
 Answers
 Publishing
 Delivers
 Office integratie
 Server
 BI Applicaties
 Financial Analytics
 Project Analytics
 Human Resource Analytics
 Supply Chain Analytics
 Customer Sales Analytics
 Procurement and Spend Analytics
 Manufacturing Analytics
 BI Projecten
 Project management
 Datawarehousing
 Advisering / BICC
 Consultancy
 Over ons
 Contact
 Netwerkorganisatie
 Portfolio
 Laatste nieuws
 Inzetbare consultants
 Vacatures
 Blog
 FacturatieOffice.nl facturatie software
 Gratis urenregistratie
 Een factuur maken
 Een creditnota maken
 Een offerte maken
 Een pakbon maken
 Een betalingsherinnering maken
 Een factuur voorbeeld

Volg Insight Experts via jouw Facebook page


Deel deze pagina met jouw sociale netwerken

Sitemap voor deze pagina

BI