Inzicht in uw bedrijfsgegevens en processen
Contact   |   Vacatures   |   Inloggen
#1 in inzichten en expertise
menu_header

Privacy

Onderstaand kunt u de privacy verklaring van insightexperts.nl lezen. Zo als u zult lezen, gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw gegevens.

Privacy-wetgeving
Insightexperts.nl vindt het absoluut belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Insightexperts.nl conformeert zich daarom zowel aan de Wet PersoonsRegistratie als de gedragscode van de Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion.

Algemene gegevens
Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoek aantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Het huidige beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens
Indien u op vrijwillige basis gevraagd word om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een CV of een andere actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. Insightexperts.nl zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Copyright
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Insightexperts.nl is het niet toegestaan om foto's, blogs, portfolio-informatie, nieuws, consultantinformatie, videomateriaal of ander materiaal te kopieren, verspreiden of op enigerlei andere wijze te publiceren of openbaar te maken. Onder openbaar maken wordt mede verstaan het openbaar maken door middel van hyperlinks, welke direct naar inbreukmakend materiaal verwijzen.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u volgende link klikken: contactformulier en het formulier in te vullen. Nadat u het formulier ingevuld heeft, zullen wij contact met u opnemen.
 BI Technologie
 Interactive Dashboards
 Answers
 Publishing
 Delivers
 Office integratie
 Server
 BI Applicaties
 Financial Analytics
 Project Analytics
 Human Resource Analytics
 Supply Chain Analytics
 Customer Sales Analytics
 Procurement and Spend Analytics
 Manufacturing Analytics
 BI Projecten
 Project management
 Datawarehousing
 Advisering / BICC
 Consultancy
 Over ons
 Contact
 Netwerkorganisatie
 Portfolio
 Laatste nieuws
 Inzetbare consultants
 Vacatures
 Blog
 FacturatieOffice.nl facturatie software
 Gratis urenregistratie
 Een factuur maken
 Een creditnota maken
 Een offerte maken
 Een pakbon maken
 Een betalingsherinnering maken
 Een factuur voorbeeld

Volg Insight Experts via jouw Facebook page


Deel deze pagina met jouw sociale netwerken

Sitemap voor deze pagina

BI